WAN

Garanterad tillgänglighet och trafikprioritering

Med Molnstukturs WAN-tjänst kopplar ni ihop era kontor, fabriker och alla andra verksamheter som har mycket höga krav på tillgänglighet. Beroende på era förutsättningar så levereras tjänsten som routad IP-tjänst eller switchad Ethernet-tjänst. Där den routade tänsten är färdig att använd och är lämplig till kunder som snabbt och enkelt vill komma i gång. 

Med WAN från oss får du:

Komplettera WAN med Internet och brandvägg så är kommunikationen redo att används. Anslutna filialer kommunicerar med central utrustning för åtkomst till internet.

WAN