Nätverk

Andra nätverkstjänster

Nätverk som tjänst

WiFi och LAN/WAN/SD-WAN för företag

Vi erbjuder Nätverk som tjänst som innefattar lokalt nätverk med stöd för både trådlöst och trådbunden anslutning. Där allt ingår så som behovsanalys, installation, support och drift.  Med nätverk som tjänst slipper ni lägga tid och kraft på frågor som rör investeringar, felsökning och brandsläckning för att fokusera på verksamheten i stället.

Nätverks som tjänst är initieras av en behovsanalys, för att kartlägga förutsättningar som er verksamhet har så som lokalen, antal användare och användarbehoven. Utifrån behovsanalys görs en plan för hur många accesspunkter som behövs och hur installationen ska planeras. Då det är vanligt att det installeras onödigt många accesspunkter, så optimerar vi detta genom att endast certifierade WIFI-tekniker gör radioplanering genom avancerade simuleringar. I vårat mest avancerade paket så finns det möjlighet att använda sig av SD-WAN, som är en viktig byggsten för att kunna möta företagens ”cloud-first”-strategi.

Flera fördelar med Nätverk som tjänst

Denna paketering ger erat företag en stabilt och pålitligt WIFI-nätverk till en fast månadskostnad. Inkoppling görs mot eran befintliga infrastruktur.
Vi börjar med en behovsanalys och anpassar antalet accesspunkter, så att täckning erhålls på önskade utrymmen.

I denna paketering så ingår allt i BAS men vi tar även fullt ansvar för hela det trådlösa nätverket inklusive WAN/LAN och brandvägg.

Underhåll och uppdatering av alla komponenten ingår i detta paket. Vi säkerställer tillgänglighet och funktionalitet enligt avtalad servicenivå (SLA)

All funktionalitet som ingår i STANDARD kompletterat med utökade möjligheter genom SD-WAN och adderade säkerhetsfunktioner och övervakning.

All funktionalitet som ingår i STANDARD kompletterat med utökade möjligheter genom SD-WAN och adderade säkerhetsfunktioner och övervakning.

Scroll to Top