LAN & WiFi

Nätverk med kvalitet och visibilitet

Den trådlösa och trådbundna kommunikationen hos företag är central. Funkar det inte stannar verksamheten. Vi ser till att ni får ett nätverk som fungerar och övervakas dygnet runt, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.  Dina enheter kopplar enkelt upp sig mot det trådlösa nätverket, du behåller anslutningen där du förväntas göra det oavsett var du befinner dig i din lokal eller butik.

Vi tar hand om det praktiska, vi driver uppstartsmöte och workshop för att lyssna av verksamhetens behov och önskemål. Vad som varit utmaningar förut, bra och mindre bra. Vi gör planering, nätverksdesign, installation, drift, övervakning och support. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund, du behöver inte ha tekniska kunskaper, bara känna din egen verksamhet.

Vad händer när ni bestämt er?

Planering

Simuleringar görs innan installation, som visar hur många accesspunkter behövs och var det ska sitta. Vi ser till att ni får bästa täckning utan att slösa med accesspunkter, för att kunna erbjuda en opt

Installation

När planering är gjord och allt underlag om verksamhetens behov och önskemål är fastställt, så påbörjas installation av all utrustning och kablage som behövs. Accesspunkter för det trådlösa nätverket sätts upp driftsätts. När allt är på plats görs en så kallad site-survey, för att se hur bra täckning som det trådlösa nätverket ger och hur väl den stämmer med simuleringarna som gjorts. Om någon accesspunkt behöver flyttas eller läggas till så görs även detta.

Upplev bekymmersfrihet

När allt är klart och driftsatt, så har vår övervakning startat och vi ser till att ni kan nyttja nätverket till fullo så ni kan fokusera på verksamheten.

Certifierade tekniker ecse advanced

Certifierade tekniker

För att säkerställa att ni får en optimal och kostnadseffektiv lösning, så är vi certifierade på Ekahau som är världsledande inom design av trådlösa företagsnätverk.