Säkerhet som tjänst

Bli inte ett offer för cyberkriminalitet

Begreppet IT-säkerhet är brett och innefattar många olika säkerhetslösningar för att hantera hot som malware, virus, ransomware, phising som exempel.  Vi erbjuder flera alternativ till säkerhetslösningar till ditt företag. Det kan vara allt från DNS-filtrering till managerad brandvägg eller en helt övervakad tjänst där aktiv isolering görs av upptäckt hot genom så kallad SOC (Security Office Center). Komplettera med säkerhetsbackup till alla dina enheter, så är du väl förberedd inför ett eventuellt hot.

sakerhet-som-tjanst

Prisexempel 229 kr/mån :

Fullständigt skydd till Windows 10 med backup där eventuella hot avvärjs och isoleras. Vi har lösningar som passar till dessa enheter.

Förbered dina anställda på hot via email

Vi kan hjälpa till att öka medvetenheten hos era anställda att agera på rätt sätt i samband med så kallade phising-attacker. Vi utformar email som ser ut som ett exempel från verkligheten, och utskick görs lämpligen i samband med en intern utbildningsinsats. Hur de anställda reagerar på attacken kan sedan analyseras och om behov finns förstärka utbildningen eller om agerandet är sunt så har budskapet tagits väl emot.

Säkerhet som tjänst
person som ska ringa

Vänta inte...

Kontakta oss så kan vi tillsammans komma fram till vad som behövs för att täcka era behov.