MDM

Mobile Device Management

Med Molnstrukturs MDM-tjänst får du full kontroll och ett effektivt sätt att hantera företagets mobiler och surfplattor. Vår MDM fungerar på enheter med Android, iOS, Windows och macOS.

Tjänsten vänder sig till företag som vill ha höja säkerheten på sina mobila enheter då MDM ser till att enheterna alltid är uppdaterade och konfigurerade med fördefinierad policy. Hur enheterna ska konfigureras bestäms i samband med en workshop, där vi går igenom vad för möjligheter som finns och vad som passar ert företag. Vanliga konfigurationer kan vara epos, säkerhet, WIFI och VPN.

MDM instrumentpanel_inventering

Möjligheter med MDM från Molnstruktur

Du kan enkelt visa enhetsrelaterade data via enhetssidan, instrumentpanel och rapporter. Instrumentpanelen ger dig en snabb överblick över alla hanterade enheter men du kan också skapa anpassade rapporter som låter dig dyka djupare in i specifika data.

Kontroll av appar

Applikationshantering gör att du kan få rätt programvara enheterna. Du kan distribuera, ta bort och svartlista/vitlista applikationer och hantera programvarulicenser.

Kontroll av appar
MDM automatisering

Automatisering

Du kan spara tid genom att automatisera olika manuella uppgifter, såsom enhetsregistreringar och konfigurationer. Med policy kan du definiera vilka inställningar, appar och filer som ska installeras automatiskt på enheter som uppfyller vissa villkor.

Fjärrsupport

Vi har möjlighet att ge mer support direkt till dina användare, genom att starta fjärrassistanssessioner med hjälp av TeamViewer-integration.

MDM fjärrsupport