SD-WAN

Software Defined Wide Area Network

Med SD-WAN kan företag på ett enkelt sätt koppla ihop kontor, butiker eller hotell, genom krypterade tunnlar som använder internet som bärare. På så sätt skapas samma funktionalitet som med traditionella MPLS-förbindelser/WAN men till lägre kostnad och bättre insyn, kontroll och flexibilitet. SD-WAN är en mjukvarubaserad nättjänst som gör det enkelt att koppla ihop och kommunicera, SD-WAN passar mycket bra om företaget använder många molnbaserade tjänster.

Vad är fördelarna med SD-WAN?

MOLN SD-WAN

Med vår nätverkstjänst MOLN SD-WAN får ni ett stabilt, skyddat och övervakat nät. Tjänsten är centralt hanterad och vi ser till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt året om. Har ni behov av MPLS på vissa platser för riktigt kritiska applikationer, så har vi stöd för att göra dessa som en del av SD-WAN utan problem.

Full insyn

Med MOLN SD-WAN har ni full insyn i hur era förbindelser mår och hur de används, både i realtid och historiskt

SD-wan

Rapportering

Det finns möjlighet att få rapporter av olika slag som visas status över bandbreddsnyttjande, SLA trend, jitter, fördröjning och paketförluster, stoppade hot som malware etc.

Kontakta oss så berättar vi mer hur SD-WAN kan hjälpa er verksamhet.